05 marec 2012

ZA

. . . . . . . . . . . . . . . .


Bliža se dan, ko bomo odločali o že odločenem. Ker ne želim odločati nevedna, sem si vzela čas in prebrala od naslova do končne določbe, kar viharno pometa že dalj časa. Družinski zakonik je zanimivo branje, ki na trenutke vzbuja tudi dvom v pravilnost in ustreznost posameznih določb in sili k primerjavi z zdaj veljavnim zakonom, te zmede do te mere, da vzameš svinčnik in papir in računaš kdo je komu oče in mati in če sploh, ti nariše nasmeh, ker četudi se nikoli nisi nameraval poročiti, bi ob romantični zamisli, da bi to po novem lahko storil tako, da bi se npr. z biciklom pripeljal do matičarja in se poročil takoj in tam, ne da bi za to potreboval priči, kaj tako viharnega morda zares tudi storil.

Za.

Tudi zato, ker je družina opredeljena kot "življenjska skupnost otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice".

Tudi zato, ker ni treba biti poročen, da lahko posvojiš otroka -->

"(1) Zakonca ali zunajzakonska partnerja lahko samo skupaj posvojita otroka, razen če eden od njiju posvoji otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja.

(2) Partnerja partnerske skupnosti ali partnerja zunajpartnerske skupnosti ne moreta skupaj posvojiti otroka, lahko pa partner partnerske skupnosti ali partner zunajpartnerske skupnosti posvoji otroka svojega partnerja.

(3) Izjemoma lahko otroka posvoji tudi ena oseba, če ta ni v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v partnerski skupnosti ali v zunajpartnerski skupnosti, če je to v otrokovo korist."

Kdo šteje? Otrok.
Koga varujemo? Otroka.

Nimam se namena poročiti, tudi otrok ne posvojiti, sem se pa danes za nekaj odločila in takoj tudi storila, kar je bilo treba. Postala sem botra nekomu, ki ga ne poznam, za katerega pa vem, da bo nekaj malega, kar bo od mene mesečno dobil, zanj pomenilo žarek upanja za prihodnost. Če bi tudi ti, si le klik stran.