31 december 2013

Zgled

. . . . . . . . . . . . . . . .

 
Odtisnite letu 2014 pečat samosvojosti in bodite 
 
zglèd zgléda m (e ẹ́)

1. dejanje, ravnanje, po katerem se
kdo ravna, ga posnema: sledili so
njegovemu zgledu in sedli; vzgajati z
dobrim zgledom / dati lep, slab zgled;
pri vzgoji otrok ravna po zgledu svojih
staršev / ekspr.: njegovo delo je bilo
ljudem svetel zgled; dogodek naj bo
vsem v svarilen zgled

2. oseba, stvar z zelo izrazitimi,
opaznimi lastnostmi, značilnostmi, po
katerih (naj) se kdo ravna, jih
posnema: oče mu je zgled / učitelji ga
postavljajo vsem za zgled, redko v zgled

3. ekspr., navadno v povedni rabi, s
prilastkom oseba, stvar, ki ima v veliki
meri lastnosti, značilnosti, kot jih
določa prilastek: zdravnik je bil zgled
požrtvovalnega človeka; taka vožnja je
zgled lahkomiselnosti; odnos med njimi
je zgled prijateljstva