24 maj 2013

Žalost

. . . . . . . . . . . . . . . .


"... Molčati
svoj molk
v sebi globoko
in se ne dati voditi
spremljevalki
bolečini za roko.

Jokati
samo navznoter
solze pritajene,
samo ko trta, ki joče
za novo rast,
preden odžene..."

T. P.