10 marec 2013

Bogastvo

. . . . . . . . . . . . . . . ."… Bogastvo srca posameznika in njegove bližnje osrečuje, jim lepša dneve in lajša življenje. Bogastvo barv razveseljuje oko, bogastvo misli zaposluje razum, bogastvo jezika je glasba za uho. Čist, jasen, slikovit jezik je zaklad pisateljev. Z njim nas prevzamejo in očarajo. Glasba nas bogati, otroci nas razveseljujejo, humor nam izvablja nasmeške v oči. V bistvu smo bogati, a se tega redko zavedamo."

(Dušan Jovanović na vprašanje »Je veliko bogastvo človeku v veselje ali breme?«, Nedelo, 10. marca 2013, str. 7)