16 avgust 2012

Skansen v domačem okolju

. . . . . . . . . . . . . . . .

Svet se ozira v prihodnost, mene pa vedno bolj vleče nazaj...