08 januar 2010

Naj se tiho rojeva veliko novega

. . . . . . . . . . . . . . . .


Prvi teden desetke je mineval malo počasi, malo hitro, čisto odvisno z zornega kota katerega dela vsakdanjega življenja pogledam nanj… Vse skupaj pa se je s snegom čisto gotovo upočasnilo – hrup nadležnih ljudi, brnenje telefonskih klicev, ki vedno nosijo oznako nujno, število stvari, ki mojemu vsakdanu vsiljujejo pečat družbene nekoristnosti, tečnoba večno namrgodenih ljudi, promet, … Belina pomirja. N. M. bi rekla: "Ta hrup, ki ga slišim, je ploskanje tišine."